หน้าแรก แพ็คแก็จโปรโมชั่น ราคาห้องพักและภาพรีสอร์ท แผนที่การเดินทาง ติดต่อสอบถาม


ราคาห้องพักและโปรโมชั่น *ราคาไม่รวม VAT*
Package 2 วัน 1 คืน
Package 3 วัน 2 คืน
Package 2 วัน 1 คืน

Package2 วัน 1 คืน
ราคา รวม ที่พัก 2 วัน 1 คืน+อาหารเย็น+อาหารเช้า และโปรแกรมล่องแพ
วันแรก
14.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักที่  กรีน ริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ทเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ ณ ชายหาด และพายเรือคยัค  
16.00 น. ลงแพล่อง ชมความงามของเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมกับ  ไหว้พระ เที่ยวถ้ำ พุกุ้ง
18.30 น. กลับขึ้นฝั่งรีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารเย็น สันทนาการ สังสรรค์ สนุกสนานกับคาราโอเกะและ
กิจกรรมต่างๆ
21.00 น. ราตรีสวัสดิ์ (ท่านใดที่ดื่มกินเล่นเชิญอยู่ต่อตามอัธยาศัย)


วันที่สอง      ....พบบรรยากาศยามเช้าชมพระอาทิตย์ ขึ้นยอดเขาหน้าห้องอาหารริมหาด (สวยม๊ากมาก)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมบรรยากาศสดชื่นท่ามกลางขุนเขา และ ทะเลหมอกบนยอดเขา
11.00 น. ส่งคืนห้องพัก เก็บภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึก ออกเดินทางตามโปรแกรมของหมู่คณะ**โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ**

****รับจัดแพ็คเกจ 2 วัน1 คืน สำหรับ ลูกค้าที่เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป *****

กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า 50% ของสมาชิกที่ร่วมเดินทาง

ชื่อบัญชี  กรีน มินิมาร์ทโดยน.ส.ศิวพร  พรบัณฑิตย์ปัทมา
ธนาคาร  กรุงไทย   สาขา ตลาดกลางบางใหญ่
หมายเลขบัญชี  758-0-20061-9  ประเภท ออมทรัพย์
แฟกซ์ใบPay in ยืนยันการจอง หมายเลข 0-3469-6228
              
 

 

Package 3 วัน 2 คืน

Package 3 วัน 2 คืน  2,000/ท่าน
( รวมค่าบริการเรือด่วนและค่าเข้าน้ำตกท่านละ340 บาท ที่พัก พร้อมอาหาร 5 มื้อ)
วันแรก

14.00 น. หมู่คณะเดินทางถึงรีสอร์ท จัดสัมภาระเข้าที่พัก
15.30 น. เตรียมตัวลงแพสำราญล่องชมเขื่อนและธรรมชาติสองฝั่งเขื่อนศรีนครินทร์และชมพระอาทิตย์ลับ
         ขอบฟ้าบนยอดเขาของเขื่อนศรีนครินทร์  
18.30 น. กลับถึงรีสอร์ท รับประทานอาหารเย็น สันทนาการ สังสรรค์ สนุกสนานกับเกมส์การละเล่นต่างๆรวมคาราโอเกะ+ ดนตรี
21.00 น. ราตรีสวัสดิ์ (ท่านใดนั่งดื่ม กิน เล่น เชิญอยู่ต่อตามอัธยาศัย)


วันที่สอง

07.30 น. พบกับอาหารเช้าพร้อมบรรยากาศสดชื่นท่ามกลางทะเลหมอกบนยอดเขาที่สวยงาม ณ.ห้องอาหารริมหาดทราย
08.00 น. เตรียมตัวล่องเรือออกเดินทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมชมภูมิทัศน์ลำน้ำที่ล้อมรอบ
         ด้วยภูเขาตลอดเส้นทางแวะชมเกาะหินกลมธรรมชาติที่ตกสำรวจแต่สวยงามมาก
09.20 น. เดินทางถึงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น พร้อมขึ้นชมความสวยงามของน้ำตกทั้งเจ็ดชั้น
11.20 น. เดินทางกลับลงจากน้ำตก
12.20 น. ถึงรีสอร์ท รับประทานอาหารเที่ยงบนห้องอาหารริมหาดแต่ถ้าเลือกรับอาหารกล่องปิกนิก หมู่คณะก็ไม่ต้องรีบเดินทางกลับมา
         ทานมื้อเที่ยงที่รีสอร์ท สามารถอยู่ชมความงามต่อได้และ จะกลับถึงรีสอร์ท 14.00 น.)
14.00 น. พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย เล่นน้ำหน้าหาด พายเรือแคนู ตกปลา  
18.00 น. เข้าที่พักอาบน้ำ แต่งตัว พบกันที่ห้องอาหารริมหาดอีกครั้ง รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
21.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม

07.30 น. พบกับอาหารเช้าและบรรยากาศที่สดชื่นท่ามกลางขุนเขาและทะเลน้ำจืด ณ. ห้องอาหารริมหาด
11.00 น. ส่งคืนห้องพัก เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ


กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า 50% ของสมาชิกที่ร่วมเดินทาง
ชื่อบัญชี  กรีน มินิมาร์ทโดย น.สศิวพร..พรบัณฑิตย์ปัทมา
ธนาคาร กรุงไทย   สาขา ตลาดกลางบางใหญ่
หมายเลขบัญชี  758-0-20061-9  ประเภท ออมทรัพย์
แฟกซ์ใบPay in ยืนยันการจอง หมายเลข 034-69622หมายเหตุ**  โปรแกรมเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ
 

 
Powered by Tee-pak.com | GreenRiverHill.com © 2009